Drvene masivne ploče

Jačanje konkurentnosti društva RAVNA d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, KK.11.1.1.01.0694

PODACI O PROJEKTU

Korisnik: RAVNA d.o.o. za preradu drva, Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora
Ukupna vrijednost projekta: 1.226.798,99 EUR/ 9.243.317,00 HRK
Bespovratna sredstva: 239.492,84 EUR/ 1.804.458,84 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 25.08.2021. – 25.11.2023.

Opis projekta:
Provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti društva RAVNA d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, Društvo će provesti digitalnu tranziciju (unaprjeđenje procesa proizvodnje i organizacije poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija), povećati proizvodne kapacitete, uvesti fazu predsušenja u proizvodni proces i provesti zelenu tranziciju – povećanjem energetske učinkovitosti poslovanja i učinkovitosti resursa, a što će izravno utjecati na konkurentnost Društva i njegovu otpornost na krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19. Projekt će pridonijeti povećanju broja zaposlenih, prihodima od prodaje i prihodima od izvoza Društva.
Ciljevi i rezultati projekta:
Cilj projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Projektom će se unaprijediti proces proizvodnje i organizacija poslovanja Društva u dijelu proizvodnje, ljudskih resursa te računovodstva i financija. Uvest će se nova faza u proizvodni proces izgradnjom nadstrešnice za prosušivanje drva. Nabavit će se materijalna i nematerijalna imovina te implementirat i stavit u funkciju. Javnost će bit obaviještena da je provedba projekta financirana iz bespovratnih sredstava.
Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti:
RAVNA d.o.o. za preradu drva podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Krešimir Akrap, kresimir.akrap@ravna.hr, +385 051818449

Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta pomoć za oporavak za koheziju i europska područja "REACT-EU".
ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr
https://opzo-opkk.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost RAVNA d.o.o. za preradu drva, Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora