Kontakt i osnovni podaci o društvu Ravna d.o.o.

RAVNA d.o.o.

51314 Ravna Gora

I.G. Kovačića 178

HRVATSKA  • EMAIL
  • ravna@ravna.hr

Osnovni podaci o društvu:
Ravna društvo s ograničenom odgovornošću za preradu drva, Ivana Gorana Kovačića 178,
51314 Ravna Gora, Hrvatska
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040009566
MB: 00785733
OIB: 76910546158
Temeljni kapital 3.770.800 HRK uplaćen u cijelosti

Uprava društva:
direktor Krešimir Akrap, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
prokurist: Zvonimir Zima
prokurist: Željko Zima

Bankovni računi:
IBAN HR02 2407 0001 1006 2400 0, SWIFT OTPVHR2X, OTP banka d.d. Split
IBAN HR82 2360 0001 1018 1219 4, SWIFT ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d. Zagreb.