Drvene masivne ploče

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva Ravna d.o.o. primjenom IKT-a

PODACI O PROJEKTU
Korisnik: RAVNA d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 178, Ravna Gora
Ukupna vrijednost projekta: 978.400,00 kn
Bespovratna sredstva: 547.904,00 kn
Vrijeme provedbe: 01.10.2019. - 01.01.2021.
Opis projekta:
Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva RAVNA d.o.o. primjenom IKT-a“ Društvo će u svoje poslovanje uvesti novi ERP sustav. Uvođenjem ERP sustava optimizirati će se i integrirati devet poslovnih procesa Društva. Provedbom projekta Društvo će poboljšati svoj tržišni položaj odnosno postati konkurentnije na domaćem i inozemnom tržištu. Sukladno navedenom, povećati će se i prihodi od prodaje Društva te će se zaposliti novi djelatnici.
Ciljevi i rezultati projekta:
Cilj projekta je jačanje tržišne konkurentnost društva Ravna d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu, a provedba projekta će rezultirati unaprjeđenjem devet poslovnih procesa unutar društva (Nabava, prodaja, proizvodnja, logistika, strateško planiranje i upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje imovinom, financije i računovodstvo)
Kontakt osoba:
Darko Zibar
darko.zibar@ravna.hr +385 (0)51/818 449
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
ZAJEDNO DO FONDOVA EU
www.strukturnifondovi.hr
https://opzo-opkk.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća RAVNA d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 178, Ravna Gora