Drvene masivne ploče

Provedba projekta „Povećanje konkurentnosti društva Ravna d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje“

Društvo Ravna d.o.o. je 16. siječnja 2017. započelo sa provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti društva Ravna d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ravna d.o.o. će opremiti proizvodni pogon novim linijama i postrojenjima za preradu trupaca i proizvodnju troslojnih lijepljenih masivnih drvenih ploča. Projektom se nabavlja 1 linija za preradu trupaca, 1 postrojenje za brušenje lijepljenih masivnih drvenih ploča i 1 linija za proizvodnju troslojnih lijepljenih masivnih drvenih ploča. Predmetnim ulaganjem povećati će se godišnji kapaciteti prerade trupaca i proizvodnje lijepljenih masivnih drvenih ploča te će se omogućiti uvođenje novog proizvoda u asortiman Društva – troslojnih lijepljenih ploča.

Navedene promjene u konačnici će dovesti do povećanja učinkovitost poslovanja i organizacije tijeka rada, kao i do povećanja prihoda od prodaje i izvoza i broja zaposlenih.

Nova radna mjesta predviđena u sklopu projekta pogodna su za rad žena i muškaraca, kao i za rad osoba sa invaliditetom.

Ukupna vrijednost projekta je 3.670.397,50 kn pri čemu se iznos od 1.080.289,30 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 2.590.108,20 kn vlastito učešće investitora.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta: 3.670.397,50 kn
Bespovratna sredstva: 1.080.289,30 kn
Vrijeme provedbe: 16. siječnja 2017 – 16. travnja 2018

Opći cilj: Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranje novih radnih mjesta u drvno – prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj ulaganjem u opremanje pogona za proizvodnju drvnih proizvoda.
Specifični cilj: Povećanje konkurentnosti i tehnološke spremnosti društva RAVNA d.o.o. 1) modernizacijom i povećanjem proizvodnih kapaciteta te 2) diversifikacijom proizvodnje uvođenjem novog proizvoda iz asortimana drvenih masivnih lijepljenih ploča.

Rezultati projekta: Nabavljena je i instalirana 1 linija za preradu trupaca, 1 postrojenje za brušenje lijepljenih masivnih drvenih ploča i 1 linija za proizvodnju troslojnih lijepljenih masivnih drvenih ploča. Djelatnici Društva educirani su za rad na novim linijama i postrojenjima.

Kontakt osoba: Darko Zibar
e-mail: darko.zibar@ravna.hr
tel: +385 51 818 449

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/